Jaktvapen

När du ska jaga är du självklart till stor del beroende av ditt val av utrustning för att kunna jaga på ett sätt som är både spännande och effektivt. Därför har valet av ditt jaktvapen stor betydelse. För det första vill du kunna jobba med ett vapen som passar dig och dina individuella preferenser. För det andra ska ditt vapen också hålla det lagliga måttet för det du jagar. Hur ska du då hitta det bästa jaktvapnet? Vi kommer här gå igenom några aspekter av olika jaktvapen.

Sako Quad Heavy Barrel Paket

12 995 SEK

*Piplängd: 56cm
*Gängad pipa (1/20-UNF)
*Medföljer passande ringar till valt kikarsikte.

Blaser D99 Standard

89 211 SEK

Träkvalitet 1.
Vikt ca: 3,4kg
Längd:101,5cm
*Medföljer passande ringar till valt kikarsikte.

Blaser BBF 95 Standard

55 372 SEK

Blaser BBF95 Kombivapen
*Enkellås
*Säkras efter skott
*Träklass 3
*Vikt: ca 2,8kg

Vad är ett jaktvapen?

För att du ska kunna jaga behöver du alltså rätt typ av utrustning och redskap. Det du först och främst behöver för att kunna jaga idag är ett så kallat jaktvapen. När vi använder begreppet jaktvapen innefattar vi vanligtvis olika typer av eldhandvapen avsedda för jakt.

Tre grupper

Här i Sverige delar vi upp jaktvapen i tre grupper. Dessa är:

 • Hagelvapen
 • Kulvapen
 • Kombivapen (En kombination av kulvapen och hagelvapen)

Eftersom dessa vapen är konstruerade på olika sätt har de olika regler för vad du får använda för ammunition när du jagar med dem.

Typer av jaktgevär

1. Hagelgevär: Oavsett antal pipor, pipornas placering, kaliber, laddningskapacitet, funktionssätt eller användningsområde, samt kombinationsvapen med en eller flera hagelpipor.

2. Kulgevär avsedda för patroner i klass 2, 3 och 4 : Oavsett antal pipor, pipornas placering, kaliber, laddningskapacitet, funktionssätt eller användningsområde samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kalibrar som är avsedda för patroner i klass 2, 3 och 4. Hit räknas även luftgevär som är tillåtna för jakt.

3. Kulgevär avsedda för patroner i klass 1: Oavsett antal pipor, pipornas placering, kaliber, funktionssätt, laddningskapacitet, användningsområde och liknande, samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar som är avsedda för patroner i klass 1.

Vilket vapen ska du använda?

Vilken typ av vapen du ska använda beror till stor del på vilket slags jakt det handlar om. Här i Sverige delar vi upp jaktvapen och ammunition i olika klasser. Dessa är indelade efter vad det är för tyngd på kulan men också hur pass hög kulans energi är när den är på ett visst avstånd från vapnet. Dessutom spelar kultypen roll. Om du vill skjuta ett större djur som exempelvis älg behöver du till exempel naturligtvis tyngre kulor med mer energi än om du ska skjuta fågel.

Olika klasser

Vi delar in jaktvapen i klasser efter olika egenskaper. Det kan till exempel vara efter typ och hur kraftiga de är. Klassifikationen är även till för att kunna bestämma licenskrav och vilka djur du får jaga med en viss typ av jaktvapen. I Sverige finns idag vissa krav på ammunitionens prestanda när det kommer till kulvapen. Vi använder helt enkelt en viss sorts ammunition för jakt på en viss sorts vilt. För att göra det lättare så är kulammunitionen indelad i 4 olika klasser. Det finns sedan regler för varje klass för vilka typer av vilt du får skjuta med just det jaktvapnet.

Klassificering av jaktvapen och ammunition

I Sverige delar vi upp jaktvapen och ammunition i fyra klasser.

 • Klass 1 – Alla typer av viltarter.
 • Klass 2 – Alla viltarter förutom björn, älg, visent, hjort, mufflonfår, myskoxe, varg eller vildsvin.
 • Klass 3 – Alla viltarter förutom björn, älg, visent, hjort, mufflonfår, myskoxe, vildsvin, varg, rådjur, lodjur, bäver, säl eller järv.
 • Klass 4 – Iller, vildkanin, mård, frett, hermelin, mink, ekorre, vessla, råtta, lämmel, sork, mullvad, mus, bisam, gråtrut, silltrut, fiskmås, skrattmås, havstrut, sothöna, järpe, ripa, rapphöna, fasan, duva, skata, råka, kaja, kråka, björktrast, nötskrika, koltrast, gråsparv, pilfink eller stare.

Vad ska du tänka på när du köper jaktvapen?

Om du inte köpt ett jaktvapen tidigare så kan det vara svårt att veta vilka av alla olika slags tillbehör som verkligen är nödvändiga. Framför allt handlar det om att dessa ska vara till för att underlätta just ditt eget skytte och din komfort när du jagar. Några grundläggande saker som bör finnas med på ett funktionellt modernt jaktvapen:

 • Gängad pipa- Det kan vara en bra idé att gänga så många av dina vapen som möjligt med samma dimension. Det gör att du smidigt kan byta till exempel ljuddämpare mellan dina vapen efter vad det är du behöver i just den situationen.
 • Goda möjligheter för fästen.
 • Justerbar kolv och kolvkam.

Hagelvapen

Ett hagelvapen använder du framför allt till att jaga småvilt, rådjur och fågel. Dessa djur är svårare att träffa med ett kulgevär. Ett hagelgevär avfyrar en svärm med metallhagel. När du använder dig av ett hagelvapen är avståndet väldigt viktigt. Detta är för att du vill ha så lite skottverkan som möjligt på djuret, det vill säga minimal köttförstöring. Det knepiga med en hagelsvärm kan för det första vara att den snabbt minskar i hastighet. För det andra sprids en hagelsvärm dessutom mycket. Det innebär att avståndet du har till viltet till stor del påverkar skottverkan. Om du är för nära viltet blir hagelsvärmen för tät och liten vilket ger en stor köttpåverkan. Är du å andra sidan för långt ifrån blir svärmen för stor och utspridd, vilket kan innebära att du inte får önskad skottverkan. På tal om värme, glöm inte att ha med en värmeväst när du är ute och jagar.

Hagelgeväret

Den vanligaste typen av hagelgevär är ett dubbelpipigt gevär, även kallat hagelbössa eller dubbelbössa. På ett dubbelpipigt jaktvapen kan piporna antingen ligga sida vid sida eller ovanför varandra (hagelbock).

Hagelbock

En bock är alltså när piporna ligger ovanför varandra. Men det kan också vara en så kallad kombibock. Detta är när det finns både en kulpipa och en hagelpipa med separata avtryckare. Det vanligaste är då att kulpipans placering är under hagelpipan. Du avfyrar kulpipan med den främre avtryckaren. Det viktiga är då att du inte råkar glida med fingret så att du avfyrar även ett hagelskott.

Tre pipor

Ett hagelgevär med tre pipor kallas för drilling. Det finns både hageldrilling och kuldrilling. En hageldrilling är konstruerad med två hagelpipor och en kulpipa. En kulpipa å andra sidan är då konstruerad med två kulpipor och en hagelpipa. Det vanligaste är hageldrilling.

Hagelgevär med en pipa

Hagelgevär med en pipa och ett magasin kallas för pumphagelgevär eller pumprepeater. Du laddar dessa vapen genom att dra framstocken bakåt. Det finns även halvautomatiska jaktvapen som automatiskt laddas om. Dessa vapen har magasin som du laddar med patroner, och du får ladda dem med max tre patroner. Ett i patronläget och två i magasinet.

Ammunition till hagelvapen

Det finns en mängd olika slags hagelammunition. Det du behöver kunna hålla reda på är

 • Hylslängden
 • Kaliber
 • Laddning
 • Hagelmaterial
 • Hagelstorlek

Välja hylslängd

Hylslängden är som du hör på namnet helt enkelt längden på patronen. Den kan variera mellan 65 till 89 millimeter. Vanligast är 65, 70 och 76 millimeter. Du bör alltid vara noga med att du använder rätt hylslängd till ditt vapen. Om du använder för långa patroner kan nämligen pipan sprängas. Däremot är det ingen fara om du råkar använda för korta.

Vilken kaliber ska du använda?

Kalibern är kort sagt diametern på patronen. De kalibrar vi i Sverige använder oss av är 12, 16 och 20, och den vanligaste är 12. Lite bakvänt har 12 den största kalibern och 20 den minsta. Du bör aldrig ladda med fel kaliber eftersom pipan på ditt vapen i värsta fall kan sprängas.

Laddning

Kort förklarat är laddningen lika med vikten av haglen i patronen. Ska du bara övningsskjuta eller skjuta mindre vilt så passar det med en lättare laddning, och ska du jaga större vilt så passar en tyngre laddning.

Material

Det vanligaste hagelmaterialet är bly. På grund av att det väger mer så har det en större anslagsenergi. Det är dessutom mjukt vilket sliter mindre på gevärets pipa. Däremot så finns det tillfällen då du måste använda en annan typ av hagel. Detta gäller till exempel om du ska jaga i våtmark. Du måste då nämligen använda dig av något som kallas alternativhagel. Dessa är tillverkade av giftfria material som till exempel stål. Tänk på att dessa hagel är mindre effektiva eftersom de väger mindre. Därför får du i dessa lägen använda dig av större hagel och mindre avstånd.

Storlek

Hagelkulornas storlek varierar mellan 2-4 millimeter i diameter. Storleken på hagelkulorna anger man i så kallade US-nummer. Storleken förändras 0,25 millimeter i diameter med varje US-nummer. Storlek 1 är den grövsta storleken, och storlek 9 den minsta. Storleken på haglet anpassas efter vilken typ av vilt du ska jaga.

Att jaga med hagelvapen

Ett hagelvapen passar bäst för snabbare jakt med mer oväntade inslag. Skottchanserna kommer ofta fort och jaktsättet blir ofta mer reflexmässigt än vid jakt med kula. Det kan vara knepigare att skjuta rörliga mål med hagelvapen. Detta beror på att haglet tar mer tid på sig i luften och därför hamnar bakom målet om det rör sig fort framåt. Med andra ord kommer det bli svårare att träffa desto längre ifrån målet du befinner dig och ju fortare det rör sig. Därför ska du i dessa situationer alltid sikta framför målet. Ett bra sätt att träna hagelskytte på är att skjuta lerduvor. Det kommer träna både dina reflexer och din reaktionsförmåga.

Några råd och regler vid hageljakt

 • Enbart kaliber 12, 16 och 20 är tillåtna.
 • Den övre avståndsgränsen är 30 meter.
 • Du får lov att jaga lo och rådjur, och alla de viltarter som innefattas av klass 3 och 4 för kulvapen.
 • Rekommenderat skjutavstånd för mindre vilt är 25 meter.
 • Rekommenderat avstånd för gås, grävling, räv och rådjur är 20 meter.
 • Du bör alltid behandla ditt vapen som att det vore laddat. Bryt det därför så fort du inte ska använda det.
 • Kulvapen är alltid räfflade på insidan av pipan, till skillnad från hagelvapen.
 • En hagelgevärspipa som används vid jakt har en minimilängd på 48 centimeter.
 • När du ska vara på skjutbana är det ofta förbjudet att ha rem på ditt vapen. Detta är på grund av att remmen kan trassla in sig.

Kulvapen

Ett kulvapen skiljer sig från hagelvapen på det sätt att de enbart avfyrar en kula per skott. Kulvapen har oftast en räfflad pipa. Detta gör att kulan blir stabilare när den skjuts iväg. En kulgevärspipa avsedd för jakt ska ha en minimilängd på 45 centimeter.

Geväret

Det finns tre olika typer av kulvapen som används vid jakt.

 1. Dubbelstudsare– En dubbelstudsare är ett gevär med två pipor. Du laddar den med ett skott i vardera patronläge.
 2. Halvautomatisk studsare- Som namnet antyder laddar en halvautomatisk studsare om automatiskt. Du behöver med andra ord bara trycka in avtryckaren.
 3. Repeaterstudsare- Detta jaktvapen laddar du om manuellt efter varje skott.

Halvautomatiska kulgevär

När du ska jaga fågel, skogshare, mård, utter, lo varg eller björn får du lov att använda halvautomatiska kulgevär som laddas med högst tre patroner. Vid jakt på övriga viltarter får du använda halvautomatiska kulgevär som kan laddas med högst sex patroner.

Jaktvapen halvautomat

Halvautomatiska jaktvapen är eldvapen som har en självstängande och självöppnande mekanism. Rekylen gör att tomhylsan kastats ut när du avfyrat ditt vapen, och en ny patron förs därefter in i patronläget. Det finns några fördelar med halvautomatiska jaktvapen. De har ofta lägre rekyl och kan därmed vara lite lättare att använda sig av om du har en funktionsnedsättning. De ger också möjlighet till att skjuta ett snabbt andra skott. Det kan vara en fördel vid jakt där det går fort och du riskerar att inte få en ren träff med ditt första skott.

Vad är riktmedel?

Riktmedel är de delar av vapnet som hjälper till att sikta när du ska skjuta. När det gäller kulvapen för jakt så är riktmedlet korn, sikte eller kikarsikte.

Det är förbjudet att använda lasersikte när du jagar. Däremot kan det vara tillåter att använda sig av lasersikte vid eftersök. Notera dock, att om det är mörkt ute kan du behöva kombinera med en mörkerkikare.

Användning av ljuddämpare

För att undvika att skada både din egen och dina jaktkamraters hörsel (och även jakthundarnas) så bör du dessutom köpa en ljuddämpare. Notera dock att du måste ha licens för att få lov att ha ljuddämpare till ditt vapen.

FAQ

Q: Hur kan jag få vapenlicens?

A: För att du ska få tillstånd för jaktvapen krävs i de allra flesta fall att du har jägarexamen. Polisen kontrollerar dessutom att du är lämplig.

Q: Hur kan jag ta en jägarexamen?

A: En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov.

Q: Hur köper jag vapen?

A: Du kan gå till en jaktbutik och provar dig fram till det vapen som passar dig. Du kan även köpa begagnade vapen på exempelvis Blocket.

Q: Vad kostar det att jaga?

A: En jägarexamen kostar ca 5000 kronor. Ett vapen kostar cirka 5000 kronor. En vapenlicens ligger på ca 700 kronor.